Elektroniske biopejse

Ofte stillede spørgsmål om Elektriske Biopejse

Decoflame App'en kan bruges på både iPhone og Android og kan hentes via linksne herunder:

Mellem 4 – 8 timer – afhængigt af bioethanolmærke, pejsemodel, brænderstørrelse, indstillede flammeintensitet samt rumventilation.

Det anbefales at det lille glas til indbygningspejse er ca. 110mm i højen.

I specielle tilfælde kan glasset fås maksimalt 2/3 del af pejsens højde.

Glas udvider sig, når det bliver varmt Det er derfor vigtigt, at det ikke står i spænd, da det ville kunne risikere at gå i stykker eller splintres pga. hærdningen i glasset

Nej det kan man ikke.

Biopejsen skal have mulighed for at komme af med varmen for ikke at overophede.

Pejsen skal have 5mm luft hele vejen rundt om casingen.

Dette for at ventilere og isolere både pejsen og væggen. Væggen, fordi der ikke skal forekomme yderligere varmevanding i vægmaterialet.

Såfremt denne ”skyggekant” tillukkes med fuge- eller mørtelmasse, vil dette beskadige både pejs, væg og fuge/mørtelmassen.

Dette gælder både manuelle og elektroniske indbygningspejse.

Nej.

Pejsen skal have 5mm luft hele vejen rundt om casingen.

Dette for at ventilere og isolere både pejsen og væggen. Væggen, fordi der ikke skal forekomme yderligere varmevanding i vægmaterialet.

Såfremt denne ”skyggekant” tillukkes med fuge- eller mørtelmasse, vil dette beskadige både pejs, væg og fuge/mørtelmassen.

Ja, men hulrummet – både foroven og forneden – SKAL være hermetisk lukket. Også omkring ledning- og kabelindføringer til hulrummet.

Ellers vil falsk træk eller tunneltræk opstå og dermed beskadige pejsen eller dets forbrænding.

Det betyder ”spild i toppen”.

Åben ned til påfyldningen.
Tør forsigtigt det spildte bioethanol op med en fnugfri klud.
Luk ned til påfyldningen igen og opstart pejsen på ny.
Klik her for at se skema med alle fejlkoder.

Fuld liste over fejlkoder – Klik her

Dette er kun gældende for Denver e-Ribbon  modellen.

Usædvanligt lange pejse kan enten have én enkelt flammelinje eller opdelt i flere brændingszoner.

SMART-switch er en funktion, der styrer brændingszonerne med en konstant varmeeffekt og sparer brændstof.

Hvis temperaturen stiger over den ønskede grænseværdi, kan én eller flere brændere slukkes, mens der stadig er mulighed for at nyde ilden.

Det er et patenteret forbrændingssystem og står for:

”Controlled Ethanol Vapour Burning”.

Et rent forbrændingssystem, hvor flammerne ikke har direkte kontakt med brændstoffet og som gør det muligt at styre pejsen med en fjernbetjening eller med en smart enhed (Bluetooth) via Decoflame App.

Brugeren kan herved styre flammens intensitet og dermed varmeeffekten over seks flammeniveauer og som følge deraf brændstofniveauet i tanken.

Pejsen antændes via en glødetænder. Glødetænderen opstartes via almindelig strømforsyning på 220-230Volt. Herefter opvarmes bioethanolen indtil dette antændes. Flammepunktet herfor er 13gr.

Strømforbruget er højest i opstartsfasen af pejsen, hvilken varer ca. 5 minutter. Dette grundet glødetænderen.

Glødetænderen bliver meget varm og skal endelig ikke røres.

Nej det gør der ikke, da pejsen har et lukket kredsløb. Bioethanolen har ikke forbindelse til luften, så dermed forbliver dampene inde i dampkammeret.

Når pejsen slukkes, brændes de sidste dampe indtil flammerne er gået helt ud.

De har et lukket system, eftersom luften ikke har direkte forbindelse til selve bioethanolen.

Ja, alt levende udleder CO2.

Dog er CO2 udledningen absolut minimal, da pejsen brænder bioethanol, som er en meget ren sprit på 96,5 – 97,5%.

De elektroniske pejse Denver e-Ribbon Basic og Denver e-Ribbon Fire har sikkerhedsfunktioner såsom spild- og temperatursensorer, der giver automatisk meddelelse under driften og dermed absolut tryghed for forbrugeren.

Denver e-Ribbon:
Denne pejs er storebroderen til den anden model Denver Basic.

Denne model bruges fortrinsvist til større pejse (fra 1500mm ->) eller såfremt der ønskes tilslutning til et eksternt tanksystem, TV-temperatursensor, SMART-SWITCH eller opkobling til Smart-Home-system.

Pejsen er til forskel fra Denver Basic udstyret med en brændstofpumpe.

Pejsen kan fås på alle ønskede mål, dog med forbehold for minimums- og maksimumskrav.

2. Denver Basic:

Er lillebroderen til Denver e-Ribbon Fire. Denne model er en meget komprimeret udgave, bl.a. ved at pumpen fra e-Ribbon Fire-modellen er fjernet.

Denver Basic’en kan ikke tilkobles til Smart-Home-System, ekstern tankpåfyldning eller TV-temperatursensor.

Denver e-Ribbon Basic findes kun i tre størrelser: 720mm, 920mm og 1120mm

Begge modeller er udstyret et patenteret CEVB-forbrændingssystem herunder med 6 flammetrin: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrin.

Begge modeller fås med display, fjernbetjening og Bluetooth/App-styring.

Der findes to udgaver:

Denver e-Ribbon
Denver Basic

Begge modeller er CEVB-forbrændingssystem herunder med 6 flammetrin: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrin (kan også fås med 6 normale flammetrin uden ECO-Wave).

Denver e-Ribbon kommer med et digitalt LCD-display, hvor Denver Basic kommer med et kontrolpanel. Begge modeller fås med fjernbetjening og Bluetooth/App-styring.

Nej, man skal afvente med at justere flammetrinet indtil glødetænderen er gået ud, for ikke at ”forvirre” pejsens opstartsprocedure.

Flammetrin 5 er forprogrammeret og vil altid være opstartsflammetrinet. Dette kan ikke ændres.

Denne funktion gør det muligt at reducere forbruget af biobrændstoffet med op til 50%, mens du nyder den meget naturlige og charmerende visuelle effekt af de dansende flammer.

Ved at kombinere funktionaliteten af ​​det lave brændstofforbrug med de skønne flammer, giver ECO-Wave mulighed for at nyde pejsehyggen over længere tid og endda med lavere forbrug.

Både Denver e-Ribbon Fire og Denver e-Ribbon Basic er udstyret det patenteret CEVB-forbrændingssystem herunder med 6 flammetrin: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrin (kan også fås med 6 normale flammetrin uden ECO-Wave).

En elektronisk biopejs som Montreal på 1 meter med en Denver e-Ribbon basic brænder på 920mm og Flame Tray 700mm yder maksimalt ca. 4 kWh.

Max-ydelsen beregnes efter Flame Tray’ets størrelse:

500mm = ca. 3 kWh
700mm = ca. 4 kWh
900mm = ca. 5 kWh
1500mm = ca. 9 kWh

Pejsen kan rengøres på overfladen med en fnugfri klud. Brug enten et spritholdigt rengøringsmiddel eller en lille smule bioethanol – dette er også særdeles velegnet til rengøring af glasset. Det må IKKE bruges sæbelignende produkter under rengøringen.

Til oppudsning af den rustfrie brænder, anvendes den medleverede 3M svamp. Vær meget opmærksom på at følge materialets åreretning.

OBS!!
Det er vigtigt at glødetænderen ikke berøres under rengøringen, da den kan gå i stykker.

Nej, det kan man ikke - og man må ikke!

Når den elektroniske biopejs er i gang, er låget til tanken låst. Man må under INGEN omstændigheder prøve at tvinge det op og fylde på mens den er antændt.

Genpåfyldning kan ske, når pejsen stopper med at blinke i displayet eller når lukkemekanismen signalerer åben (klunk-lyd). Så er pejsen tilstrækkeligt afkølet. Dette tager ca. 5-10 minutter.

Forudsætning: Pejsen er tilsluttet almindelig strøm 220-230Volt.

Tryk på ON/OFF-symbolet for at låse påfyldningslågen op. Lågen åbnes med en klunk-lyd.

Åben lågen ned til tanken.

Vær opmærksom på, at medleverede påfyldningstragt da kan slå påfyldningssensoren/alarmen fra. Fjern tragten undervejs og kontroller påfyldningsniveauet på lysdisplayet.

Ved påfyldningen vil et signal forstærkes i intensiteten ifm. at tanken fyldes op og indtil at signalet er konstant.
Samtidig kan man følge tankindholdet på displayet, hvor en lysende streg indikerer mængden i tanken.

Det anbefales dog, at tanken kun påfyldes til anden sidste streg (eller 90%), da man derved hindrer overfyldning.

5. Efter påfyldning lukkes låget til tanken og låget på baseplate’en.

6. Pejsen kan startes op.

NB! Ved spild henvises til Fejlkoder

Man styrer den elektroniske biopejs på følgende måder:

Fjernbetjening
Manuelt på kontrolpanelet på en Denver e-Ribbon Basic og på Touch-displayet på en E-Ribbon.
Decoflame App, som kan installeres på ens mobilenhed via Bluetooth.

Tryk på STOP-knappen på displayet / fjernbetjening / Decoflame App og afvent indtil flammerne er helt slukket.​

Det tager ca. 3-5 minutter fra man har tændt biopejsen, til der er flammer.

Pejsen er dog først driftsvarm efter ca. 10 min.

Forventet forudsætning før opstart:

Tilslut pejsen til almindelig strømforsyning 220-230Volt / 50 Hz.
Påfyld pejsen med bioethanol jf. brugsvejledninge.
Efterfølgende almindelig opstartsprocedure:

Tryk på ON/OFF-symbolet.
Hvis lys i displayet – tryk da på START-tasten (  ).
Glødetænder starter opvarmningsprocessen i 3-5 minutter.
Flammerne antændes automatisk og er i starten meget høje pga. ophobningen af dampe i damp-    kammeret. Efterfølgende bliver flammerne meget lave for slutteligt at indregulere sig til forvalgte flammetrin 5.
Når glødetænderen er slukket, kan ønsket flammeniveau indtastes.
Pejsen er endelig driftsvarm efter ca. 10 min. kørsel.

Nej. Det anbefales ikke, at man tildækker pejsen med pyntesten eller lignende materialer, da dette kan påvirke displayet pga. varmevandringen.

Tillige kan pyntesten splintres og dermed smadre glasset eller være til alvorlig fare for personskade.

Såfremt dette alligevel er tilfældet, bortfalder garantien.

Der findes to typer elektroniske pejse.

Begge er med tilslutning til almindelig strømforsyning på 220-230Volt og med bioethanol som brændstof.

På nedenstående link, kan du læse nærmere omkring de to elektroniske pejse.

Denver e-Ribbon Basic vs. Denver e-Ribbon