Generelle spørgsmål

GENERELLE SPØRGSMÅL

Det eneste fornødne er bioethanol. Bioethanolen er ikke inkluderet i leveringen.

Nej. Alle Decoflame bioethanol pejse kan KUN brænde flydende bioethanol på 96,5% – dog maksimalt 97,5%.

Nej, det skal der ikke, da pejsen hverken soder, ryger eller bliver overophedet.

Nej, det er der ikke krav til.

Men det er altid en god idé at holde pejsen ren for at opnå en bedre forbrænding og længere levetid på pejsen. Det kan tillige være en fordel ved de elektroniske pejse løbende at opdatere softwaren ved Decoflame. Pris herfor oplyses ved nærmere henvendelse.

Det er dog muligt at tilkøbe en ekstra service aftale, hvis det ønskes.

Dette afhænger af det land, hvor pejsen er leveret. Kontroller altid de lokale myndigheders krav.

Der arbejdes dog pt. på en fælles Europa-norm, således at alle krav samt restriktioner bliver mere ensartet.

De elektroniske modeller har et lukket system, hvorimode de manuelle brændere har et åbent system.

Nej. Kun pejsens dimensioner oplyses via tegningsmateriale, hvori hulmurskonstruktionen påtales omkring falsk træk etc. Disse tegninger følger alle MTM-ordrer.

Det påhviler Brugeren, at sikre de fornødne sikkerheds- og lovmæssige bygningsforhold overholdes.

Decoflame er ikke ansvarlig for opbygning af mure, vægge og andre konstruktioner, hvori pejsene indgår.

 

Decoflame’s bioethanolpejse er velegnet til placeringer i lejligheder, huse, sommerhuse, udestuer, kontorer, restauranter, spa eller sågar udendørs.

Installationen af ​​pejsene klares på kort tid, da det ikke kræver aftræk eller omfattende installationer. Se altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen.

Der anbefales dog at pejsen placeres i et rum med naturlig ventilation, da pejsen afgiver en del varme. Der vil 50cm rundt om pejsen være en varmezone på ca. 40-60gr.

(link – varmezoneskema)

Pejsene skal altid stå eller monteres vinkelret og i water, således bioethanolen ligger stabilt i tanken.

Nej, ikke hvis pejsen bruges efter givne forskrifter, så er sikkerheden i Decoflame’s pejse helt i top. Sikkerheden er én af de parametre som vægtes allerhøjest.

Pejsene er bl.a. udstyret med sikkerhedskamre, således overfyldt bioethanol kan opsamles.

Dertil er der sikkerhedssensorer på de elektroniske pejse såsom; tankpåfyldning, børnelås til tankpåfyldning, spild- og temperatursensorer osv. Pejsene er tillige meget driftssikre, hvilket også giver den fornødne tryghed.

Omgås altid ild med stor respekt.

Afhængigt af Decoflame pejsemodellen, kan pejsen yde 2-6 kW/h. Biopejse bør kun betragtes som et hyggeligt supplement til den primære opvarmningskilde.

Ja, biopejsen bliver varm, da det er levende flammer. Hvis man ikke er agtpågivende og følger de retningslinjer, der er for at bruge vores biopejse, er der risiko for forbrændinger, som med alt anden åben ild.

I modsætning til traditionelle pejse, bliver glasset på en biopejs kun ca. 40-50 grader varmt og giver derfor ikke  for brændinger ved håndspålæggelse.

Følg derfor altid de angivne retningslinjer.

Alle Decoflame pejse er lavet af én eller flere af følgende råvarer: stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing og hærdet glas.

Hvis pejsen er pulverlakeret, vil malingen være varmebestandig op til 400 ° C.

Glassene er hærdede, således de kan tåle varmen fra pejsen.

Ja. Decoflame kan producere biopejse i ønskede mål. Kontakt vores salgsafdeling eller lokale forhandler for mere rådgivning.

Dog skal minimumskrav vedr. længde, dybde, højde altid overholdes.

Nej. Det anbefales ikke, at man tildækker pejsen med pyntesten eller lignende materialer, da dette kan påvirke displayet på de elektroniske pejse pga. varmevandringen.

Tillige kan pyntesten splintres og dermed smadre glasset eller være til alvorlig fare for personskade.

Nej. Hvis pejsen bruges efter givne forskrifter, så er sikkerheden i Decoflame’s pejse helt i top. Sikkerhed er ét af de parametre som vægtes allerhøjest.

Pejsene er bl.a. udstyret med sikkerhedskamre, således overfyldt bioethanol opsamles.

Dertil er der sikkerhedssensorer på de elektroniske pejse såsom; tankpåfyldning, børnelås til tankpåfyldning, spild- og temperatursensorer osv. Pejsene er derudover meget driftssikre.

Vi opfordrer dog til at ild altid omgås med stor respekt.